Rycerzyk Niepokalanej

Rycerzyk Niepokalanej - katolicki miesięcznik dla dzieci

Zgłoszenie dotyczy:

Szanowni i bliscy naszemu sercu Czytelnicy czasopisma "Rycerzyk Niepokalanej". Nasi Przyjaciele!

Z nowym 2024 rokiem wchodzimy w następny okres zamawiania naszych pism. Zachęcamy Was, byście trwali we wspólnocie modlitewnej w duchu Rycerzy Niepokalanej i podjęli prenumeratę "Rycerza Niepokalanej" dla dorosłych, "Rycerzyka Niepokalanej" dla dzieci lub "Rycerza Młodych" dla młodzieży.

W imieniu wszystkich redakcji pism, drukarni, działu pakowania i wysyłania oraz administracji życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi. Św. Maksymilianie - módl się za nami!

Prenumerata 2024

Warunki prenumeraty

Osoby, które nie mogą zapłacić całej kwoty prenumeraty, mogą złożyć dobrowolną ofiarę z zaznaczeniem "Rycerzyk Niepokalanej". Będziemy je wysyłali przez cały rok, podobnie jak to czynił św. Maksymilian Maria Kolbe. Czytelnicy, których nie stać na opłacenie prenumeraty, a pragną czasopismo otrzymywać, mogą skorzystać z formularza Nowa prenumerata z odpowiednią adnotacją w uwagach.

Koszt rocznej prenumeraty wynosi 90 zł.
Należność można przelać na podane konto bankowe:

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów

Prenumeratę można opłacić także za pośrednictwem usługi Przelewy24:

Rycerzyk Niepokalanej − formularz opłaty


ZAGRANICA

Dla orientacji podajemy przybliżone roczne koszty wydruku i wysyłki czasopisma "Rycerzyk Niepokalanej" zagranicę.

  • Europa: 40 EUR
  • Ameryka, Afryka i Azja: 50 USD
  • Australia: 60 AUD
Dla ułatwienia wpłaty prenumeratorom z zagranicy podajemy numery kont.

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, Polska

Opłaty za prenumeratę mogą być dokonywane czekami bankowymi (na: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów) Money Order, honorowanymi w obrocie międzynarodowym. Osoby, które nie posiadają własnego konta bankowego, mogą przesyłać do nas ofiary przekazami pocztowymi Postal Money Order. Zamawiając prenumeratę listownie, należy podać dane prenumeratora (imię, nazwisko, dokładny adres).