Rycerz Młodych

Rycerz Młodych - dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Zgłoszenie dotyczy:

Warunki prenumeraty

Za prenumeratę czasopisma "Rycerz Młodych" przyjmujemy dobrowolne ofiary, podobnie jak to czynił św. Maksymilian Maria Kolbe. Czytelnicy, których nie stać na opłacenie prenumeraty, a pragną czasopismo otrzymywać, powinni zgłosić to do administracji Wydawnictwa pod koniec każdego roku.

Koszt rocznej prenumeraty wynosi 35 zł.
Należność można przelać na podane konto bankowe:

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów

ZAGRANICA

Dla orientacji podajemy przybliżone roczne koszty wydruku i wysyłki czasopisma "Rycerz Młodych" zagranicę.

  • Europa: 35 EUR
  • Ameryka, Afryka i Azja: 50 USD
  • Australia: 50 AUD
Dla ułatwienia wpłaty prenumeratorom z zagranicy podajemy numery kont.

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, Polska

Opłaty za prenumeratę mogą być dokonywane czekami bankowymi (na: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów) Money Order, honorowanymi w obrocie międzynarodowym. Osoby, które nie posiadają własnego konta bankowego, mogą przesyłać do nas ofiary przekazami pocztowymi Postal Money Order. Zamawiając prenumeratę listownie, należy podać dane prenumeratora (imię, nazwisko, dokładny adres).